Publicaties

-->

Most recent list of publications and presentations: see deze pagina op mijn website

Clemens, J. (2014a). Online tekstbegrip en online geletterdheid. Het nieuwe lezen, anders bekeken. Levende Talen Magazine, 4 (mei 2014).
Clemens, J., Walraven, A., Voogt, J. M., & Pieters, J. (n.d.). Online tekstbegrip in het onderwijs. in preparation.
Clemens, J. (2013). Online Reading Comprehension: A different ball game for language teachers. Abstract (pp. 62–63). Presented at the 18th European Conference on Reading. Jönköping. Sweden. August 6-9 2013, Jönköping: SCIRA. doi:10.1787/9789264112995
Clemens, J. (2013). Online tekstbegrip als nieuwe uitdaging voor het vak Nederlands (pp. 1–3). Presented at the Zevenentwintigste conferentie Het Schoolvak Nederlands.
Clemens, J. (2012). Online Tekstbegrip: nieuwe uitdaging voor Nederlands of trouwen met Informatievaardigheden? Abstract (pp. 322–326). Presented at the Zesentwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands, Academia Press.
Clemens, J., Walraven, A. (2011). Aandacht voor digitale geletterdheid: een nieuwe uitdaging voor het onderwijs. Abstract (pp. 33–36). Presented at the Vijfentwintigste Conferentie Het Schoolvak Nederlands, Academia Press. Retrieved from http://bit.ly/Y4GUIB
Clemens, J. (2001). Gedocumenteerd schrijven in een digitale leeromgeving. In A. Puper , H. Pilot (Eds.), Leren in een informatiewereld (pp. 93–99). Alphen a/d Rijn: Kluwer
Clemens, J., van Eunen, K., & Bohncke, G. (2001). Internet in het MVT onderwijs. Ideeën en materialen voor de talendocent. APS.
Bohncke, G., Clemens, J., & van Eunen, K. (2001). Internet bij Nederlands. Ideeën en materialen voor de talendocent. APS
Hacquebord, H., Clemens, J. (1998). De kwaliteit van het leesonderwijs in Nederland. (J. Clemens & H. Hacquebord, Eds.). Delft: Eburon Uitgeverij B.V.
Clemens, J., Henneman, K. (1995). Diagnostiek van leesproblemen in het voortgezet onderwijs. Ontwikkeling van een instrument voor gespecialiseerde docenten en remedial teachers. In J. Clemens, H. Hacquebord (Eds.), Diagnostiek van leesproblemen (pp. 79–95). Eburon Uitgeverij B.V.
Clemens, J., Hacquebord, H. (1995). Diagnostiek van leesvaardigheid. (J. Clemens, H. Hacquebord, Eds.). Delft: Eburon.
Clemens, J. (1994a). Diagnostiek van leesproblemen in het VO. (1) Tijdschrift voor Remedial Teaching.
Clemens, J. (1994b). Diagnostiek van leesproblemen in het VO (2) Tijdschrift voor Remedial Teaching.
Clemens, J., Henneman, K. (1989). Signaleren en diagnostiseren van leerlingen met leesproblemen in het Voortgezet Onderwijs. Phaedon.