Werkervaring

2011-2015 Promotieonderzoek Digitale Geletterdheid / Online tekstbegrip
Promotoren: Prof. dr. Jules Pieters, Dr. Amber Walraven en Dr. Joke Voogt van de Universiteit Twente. Ook in samenwerking met Kennisnet. 


2009-..  Freelance Training / Coaching / Consultancy 

2003- ...   Helen Parkhurst. Daltonschool VWO, Havo en VMBO-T. Almere

* 2011-2015  Promotieonderzoek Digitale Geletterdheid / Digital Literacy. 
* 2008- 10/2011 Coördinator Internationalisering
* 2007- 10/2011 Onderzoeker Academische Opleidingsschool Almere. Coaching collega's Ontwerp- / Onderzoeksteam school
* 2003- 10/2011 lid werkgroep educatieve toepassingen ICT en leren; e-Coach collega's afdeling
* 2003-2005: RT / hulpverlener leerlingen met taalproblemen bovenbouw afdeling C
* 2003-... Docent Nederlands in de 2e fase VO.

1995-2003
APS, Instituut voor Schoolontwikkeling. Utrecht
2001-2003 Projectgroep ICT en Leren:
* trainer /coach /adviseur/
* specialist Talen en ICT
* projectleider verschillende projecten
* ontwerper elektronische leeromgevingen
1996- 2001 Projectgroep Talen (MVT en Nederlands)
* Oprichter & Projectleider
* Interim projectleider Taal in de Vakken
* Trainer/ adviseur/ coach talenonderwijs
* Ontwikkelaar
1995-1996
*Landelijk coördinator Nederlands van de LPC
*trainer/ adviseur/ coach op het gebied van het onderwijs in het Nederlands

1982 - 1995
SOL / Hogeschool Midden Nederland / Hogeschool van Utrecht
Lerarenopleiding eerste en tweede graad.
* (1982 - 1990) Docent / trainer / begeleider initiële opleiding vakgroep Nederlands. Specialisatie taalbeheersing.
* (1982- 1995 ) Trainer / coach / adviseur in de nascholing van docenten
* (1990 - 1992) Staf Nascholingprogramma's van de faculteit
* (1990-1995)Medewerker ACTA
* (1990 - 1993)
o Medeoprichter en coördinator Post-HBO programma Remedial Teaching in het VO
o Medeontwerper en docent modulen diagnostiek lees- en schrijfproblemen / dyslexie

1980 - 1982 Leek Nienoord College
Docent Nederlands

1980 - 1982 Stichting Noordelijke Leergangen. Groningen. Lerarenopleiding avondopleiding
* Ontwerper en coördinator Taalbeheersingsprogramma
* Docent taalbeheersing

1980-1982 ASCA, Opleiding voor sociaal cultureel werk.
* Docent Nederlands / taalbeheersing,
* Ontwerper taalbeheersingsprogramma opleiding

1976- 1978 Universiteit Groningen
Student Assistent Taalbeheersingscolleges kandidaatsprogramma