woensdag 23 maart 2011

Werkervaring


2011-...  Promotieonderzoek Online tekstbegrip 
Naast mijn werk als leraar Nederlands doe ik sinds eind 2011 promotieonderzoek naar online geletterdheid. Van 1 september 2011- Januari 2014 was ik hiervoor een buitenpromovendus aan de Universiteit van Twente. Vanaf najaar 2014 verhuis ik als buitenpromovendus naar de UvA.
Tot januari 2014 was Prof dr. Jules Pieters van de Universiteit Twente mijn promotor, vanaf 2014 is dat Prof. Dr. Joke Voogt, Universiteit van Amsterdam. Verder zitten in de promotiecommissie Dr. Amber Walraven van ITS/ Radboud Universiteit Nijmegen en Dr. Hilde Hacquebord van de Universiteit Groningen. De commissie wordt najaar 2014 uitgebreid.
Ik schrijf daar over op onder andere mijn Edublog http://jeroenclemens.nl.

2009-..  Freelance Training / Coaching / Consultancy 
2009- .... Gastcolleges ICT en Nederlands Masteropleiding Nederlands
2009- ...Veel interesse in mijn werk aan Online Geletterdheid vanuit netwerken, lerarenopleidingen, scholen, landelijke instellingen als CITO, etc zie hier een overzicht van de vragen en mijn activiteiten

2003- ...   Helen Parkhurst. Daltonschool VWO, Havo en VMBO-T. Almere
* 2003-... Docent Nederlands in de 2e fase VO
* 2008- 2012 Coördinator Internationalisering
* 2007-2011 Onderzoeker Academische Opleidingsschool Almere. Coaching collega's Ontwerp- / Onderzoeksteam school
* 2003-2011 lid werkgroep educatieve toepassingen ICT en leren; e-Coach collega's afdeling
* 2003-2005: RT / hulpverlener leerlingen met taalproblemen bovenbouw afdeling C

1995-2003
APS, Instituut voor Schoolontwikkeling. Utrecht
2001-2003 Projectgroep ICT en Leren:
* trainer /coach /adviseur/
* specialist Talen en ICT
* projectleider verschillende projecten
* ontwerper elektronische leeromgevingen
1996- 2001 Projectgroep Talen (MVT en Nederlands)
* Oprichter & Projectleider
* Interim projectleider Taal in de Vakken
* Trainer/ adviseur/ coach talenonderwijs
* Ontwikkelaar
1995-1996
*Landelijk coördinator Nederlands van de LPC
*trainer/ adviseur/ coach op het gebied van het onderwijs in het Nederlands

1982 - 1995
SOL / Hogeschool Midden Nederland / Hogeschool van Utrecht
Lerarenopleiding eerste en tweede graad.
* (1982 - 1990) Docent / trainer / begeleider initiële opleiding vakgroep Nederlands. Specialisatie taalbeheersing.
* (1982- 1995 ) Trainer / coach / adviseur in de nascholing van docenten
* (1990 - 1992) Staf Nascholingprogramma's van de faculteit
* (1990-1995)Medewerker ACTA
* (1990 - 1993)
o Medeoprichter en coördinator Post-HBO programma Remedial Teaching in het VO
o Medeontwerper en docent modulen diagnostiek lees- en schrijfproblemen / dyslexie

1980 - 1982 Leek Nienoord College
Docent Nederlands

1980 - 1982 Stichting Noordelijke Leergangen. Groningen. Lerarenopleiding avondopleiding
* Ontwerper en coördinator Taalbeheersingsprogramma
* Docent taalbeheersing

1980-1982 ASCA, Opleiding voor sociaal cultureel werk.
* Docent Nederlands / taalbeheersing,
* Ontwerper taalbeheersingsprogramma opleiding

1976- 1978 Universiteit Groningen
Student Assistent Taalbeheersingscolleges kandidaatsprogramma